Степан Шульга "Гоцул" - територіальний референт сторінка 4

   Після неодноразової відмови ще самбірський жид обіцяв йому шибеницю або живцем бути замурованим в камері. Але це був лише короткочасний страх. Внутрішньо опірний стан душі, духа, совісті і все, що живе в людині з волі Господньої, як підказував йому розум, було підготовлене в нім ще у дитячі роки повчальною моралістикою, яку потаємно він тоді не любив і заздрив відносній свободі і безжурному, вільному життю. У важкі хвилини він розраджував себе тим, що у хвилини страти, якою б вона не була, мука закінчиться, а він збереже чистою душу і совість.
   Ще, будучи на волі, він чітко бачив, що люди, які мали гімназійну, вищу освіту, навіть семирічну, були стійкіші, вольовіші і рідко продавалися ворогу. Навіть ті, які проходили короткочасні вишколи в районах і повітах, майже завжди були жертовні. Хоча навіть серед простого вояцтва в абсолютній більшості люди були політично свідомі, послідовні, стійкі і жертовні. Вони успадковували від предків чесність, порядність, якою відзначалися наші газди.
На посаді референта Крайового Проводу його найбільшою проблемою і турботою було організувати добре функціонуючий вишкіл. Хоч він був по-своєму ще досить примітивний, але працював постійно без більших перерв. Як сильно підпіллю і УПА не вистачало хоч якихось медичних, політичних, військових кадрів для вишколу молоді та ще й хоч досить примітивної інспекції. Вишколи місцевого, локального характеру були створені коло села Тарнавка в лісі "Просіч", в селі Велика Сушиця, Лібухова, Нанова, Тиха, Бандрів. На цих вишколах повстанцям і підпільникам давали елементарні знання з медицини, володіння зброєю, конспірації, техніки та засобів зв'язку. Також давали короткий курс політичної освіти. Такі вишколи провадили тривалістю до одного тижня, які були дуже важкими з огляду конспірації та безпеки.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11