Окружний ОУН-УПА "Орест сторінка 15

   Особисто вчив референтуру, а через неї і всіх підпільників, що "визволителі" завжди несли на своїх багнетах для нашого народу нове і все щораз то більш досконале і витончене рабство. Що треба самим і маси визволити, очистити з таких та інших ілюзій, визволитись внутрішньо, розбудити в собі і масі політичну свідомість Нації. Збудити любов і повну довіру до оригінальних національних вартостей і якостей.
   Від Проводу і референтур повіту вимагав виховання в собі і підлеглих високої моральності, яка є першою і найважливішою умовою одержимості і жертовності кожного члена нашої революції. Бо відсутність жертовного, геройського чину чи психологічної готовності до нього перетворить нашу ідеологію в пусту пінисту фразеологію. Всяку пасивність і фразеологію викорінював і усував як чужий наріст на тілі нашої революції, бо це загрожувало гангреною цілого організму. Любив повторювати: "Наша революція повинна бути сильна не кількістю, а якістю, бо це диктують нам умови нашого цілковитого ворожого оточення, комплексна фізіологія комуніста і фашиста. Ми, націоналісти, за своїми переконаннями є ідеалістами, бо твердо переконані, що розум, сила волі, емоції рухають тілом людини, так і ідеологія рухає націю. А ми повинні бути ідеалістами-реалістами. Виходячи із цього, повинні максимально знати потреби життя, і в дусі цих потреб виявляти велику волю і самозреченість, бо тільки в такий спосіб можемо стати творцями нашої історії".
   Він якнайглибше розумів роль Організації (ОУН) в політичній і революційній боротьбі за створення самостійної України і намагався всякими можливими для нього середниками донести для всіх підпільників і мас. Сам навчився поважати, цінити і довіряти керівникам із Крайового і окружного проводів і цього вимагав від кожного, з ким мав революційні стосунки.
   Чи це тому, що рік перебував у монастирі, чи, може, глибинні родинні корені пояснити неможливо, лише відомо, що був релігійною людиною. Бандерівський лозунг "Бог і нація" не були для нього пустим словом, а намагався виконати його засадничо в практиці Повітового і Окружного ОУН-УПА. Він пояснював: "Сильна розкладницька большевицько-атеїстична пропаганда, терор, царство антихриста, сатани, де заперечується саме існування Бога, яке оточує нас навкруги, не повинно винищити християнства із моральності всього підпілля ОУН і вояцтва УПА". Сам намагався всіма силами і до всього спонукав Провід, щоб УПА, як вояцтво України, залишилося вірним Христові, цим зміцнивши традиції українського війстька. "Після всіх лихоліть,- казав він,- ми перед усім світом доводимо, що боролися і будемо боротися за вічні і все живі ідеали, що дав людству Бог". Такі були деякі засадничі погляди "Ореста" на націю, ідеологію, організацію, вождів та релігію.

*          *
*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24