Національна ідея і українська молодьсторінка 8

   Націоналізм повинен повернути українцям світовідчуття героїчного минулого, що було властиве нашому народу. Піднести до стану мислити себе богоподібними сотворіннями. Національна ідея повинна повернути молоді втрачене відчуття коріння органічної духовності, бо тільки в Нації людина знаходить своє всебічне і повне самовираження.
   Для того нам потрібна загальнодержавна національна ідея, а тим більше і чим скоріше програма національного ступневого виховання від першого класу до закінчення університету. Програма повинна передбачити переважне звернення до серця, яке б породжувало злет ідеї, захоплювало яскравістю високого польоту, а потім аж до розуму, що по своїй раціональній природі приземлює людину до вигоди від економічного реформування. Це друге є тепер абсолютно переважаючим, бо її носії і творці виховувалися і жили при пануванні матеріалістичної ідеології, і нам пропонують "ковбасяну" ідеологію.
  Народи, які жили століття в лоні Нації, створили не тільки доктрини, концепції і теорії національної ідеї, але й витворили інстинкти народу до самозбереження. Ми повинні повторити це, тим більше, що в нас є глибинніше, сильніше і вагоміше підгрунтя. Ми маємо свої взори на світовій канві, особливий характер мислення, виходячи із цього підгрунтя.
   Оскільки Ідея є Богоданою, український націоналізм стоїть на принципі безсмертності і незнищенності Ідеї Нації. Буття світу проходить в боротьбі між Добром і Злом, між високим злетом і приземленням, між ідеальним і матеріальним, то ж ми обираємо перше, бо воно дає життя, а друге - смерть. В результаті описаних вище процесів винищення зайдами-завойовниками колишньої високої моральності нашого народу, душа і дух стали недієві, охлялі, роздвоєні, напівзросійщені і не можуть стати провідниками реальної національної ідеї. Навіть високий вольовий компонент окремих людей не може привести до вольового внутрішнього спонукання, до діяльного утвердження гідності і незалежності свого народу.
   Треба загальнонаціональної програми для об'єднання волі нації, щоб національна ідея була втілена, розгорнута в організаційну структуру для перетворення пасивної маси у націю, перетворити хаотичні, спазматичні національні ідеї у цілеспрямовані акції. Інтелект, вожді нації повинні створити таку програму, яка б відповідала потребам, інтересам та ідеалам нації, бо інакше жодний національний інтерес не буде відстояний. І найперше нашій політичній еліті треба відпрацювати механізм внутрішніх середників для спонукань і мотивації по мобілізації національної волі, яка б протистояла спротиву всьому антиукраїнському і антинаціональному. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13