Доля повстанця сторінка 30

Кожної миті ми мусимо бути готові до бою, дістати зброю, амуніцію, одяг, взуття і всяке інше. На мені лежить відповідальність за долю всього повстанського руху в навколишніх районах. Немислима напруга нервів зорала чоло і посріблила скроні. Але головне не те, а те, що ми вже вписали сторінку героїчної боротьби нашого народу проти такої страхітливої військової потуги, як Росія. Ми вибрали не повні котли з м'ясом німецьким і смородом "братерства" большевицького, як говорив ще в гімназії друг "Бистрий", а боротьбу за волю і ми чесно служимо цій ідеї". "Дорцю, відішли цих повстанців дальше від нас, бо якось незручно говорити". "Ти це питання піднімаєш вже вдруге, сестро,- сказав Богдан,- і я обіцяв Тобі колись сказати, чому я це зробити не можу. Сьогодні настав такий час, слухай: хлопці ці є найкращі з найкращих повстанців і їм наказано мене берегти, за що вони відповідають своїм життям і повстанською честю. А наказано їм тому, що я є надрайоновим. А якого надрайону, я Тобі сказати не можу, і воно для Тебе не потрібне і може бути колись причиною Твоїх мук". Сестра спитала: "А чому до мене не приходила "Стефа"? Що з нею?" "Нічого з нею не сталося. Вона дуже добра підпільниця і дає собі раду у найскладніших ситуаціях. Крім того, вона вже два рази до Тебе приходила, більше не можна. А такий зв'язок, через батька, в даному випадку є найідеальнішим. Войтіви поза всякими підозріннями в НКВД, - продовжив брат.- Ще зауважу Тобі, що Ти добре сказала про оту сатанинську програму в школі. Довше вивчення мною большевицької ідеології по підкоренню чужих народів показало мені, що вони в цьому напрямку працюють над двома питаннями. По-перше, всіма силами і засобами працюють, щоб знищити віру в Бога, в створений Ним світ, закони-основи найвищої моралі як спонуки розвитку. По-друге, знищити національну ідею як любов членів особливої спільноти. Бо людська спільнота в особі нації і держави має тривкі найрізноманітніші зв'язки природи, економіки, політики і култьтури. Знищивши це, вони перетворять маси народу у тісто чи пластилін, з якого зможуть виліпити все, що схочуть. Большевики не тільки мають таку ідеологію, але й перевірили її на практиці будівництва Російської імперії. Тому народ, а особливо Ви, вчителі, повинні пам'ятати дві засади: а) зберегти національну ідею; б) розвивати релігійну моральність, а з нею і віру в Бога, бо без цього ми згинемо як народ і нація. Це мусите робити скрито, бо відкрито вони Вас фізично винищать. Для виконання цього завдання найчастіше і найбільше використовуйте пісню, обряди, картини і образи. Твердо триматися української мови, звичаїв, побутових предметів, синьо-жовті кольори і все, що носить ознаку українського. Бо в українському побутовому середовищі, у мережі всесторонніх стосунків між собою, мові, культурі, побуті, релігії, перш за все закодовані найглибинніші незнищенні корені нації, його традинаціоналізм. Слово правди було, а і буде в ще більшій мірі смертельно переслідуване. Настане час, коли не тільки про націю, але й про Бога згадати не можна буде, молитися не дадуть. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33