Товариші-панове кучми, коли будемо мати національну програму? сторінка 3

   Досить значне місце у прояві людської духовності займає і національна ідея. Відкладаючись в кожній особині людської спільноти віками: етносі, народі, нації створювалися досить стійкі, властиві тільки нам, українцям, вміння, навички, розуміння добра і зла, взаємозв’язки, спосіб життя, які становлять нашу унікальну серцевину. Вчені, поети, письменники, публіцисти називають її по-різному: національна свідомість, національний світогляд, національна гордість, національний характер, національна ментальність, культура народу та інше. Господь, селекціонуючи, відкладає протягом тисячоліть основні властивості народу в його пам’яті, крові, почуттях, мрії, формуючи архітип нації.
   Для нас, українців, українська національна ідея є абсолютом, бо пропущена або пронизує душу кожної особи і у відповідні моменти історії переходить із підсвідомості у свідомість і одержимо веде наш нарід до боротьби за незалежність і державність, не дивлячись на великі жертви.
   Людина за творінням Господа є сугубо індивідуальною з її душею, моральністю, психологічними проявами, фізичним типом, а національна ідея – соборною, але також і сугубо індивідуальною для кожної нації. Яке ж величезне значення мусить мати в Бога національна ідея, щоб закласти в людині силу згуртування, об’єднання мільйонних мас індивідумів для прояву національної самосвідомості в боротьбі за державність. І коли здається, що народ чи нація зовсім втрачає самобутність, національні первенці для функціонування продовження національної оригінальності, і вже, здається, що націю чекає загибель, як в народі появляються інтелектуальні індивідуми – провідники і піднімають на небачені героїчні вчинки, подвиги мільйонні маси, і оживає національна свідомість, відроджується нація, оживає національний дух.
   В пам’ять крові героїв, в пам’ять Національної ідеї народу Господь будить до нових геройських вчинків нові покоління героїв, аж поки забезпечить існування нації на довші часи буття, щоб в таких перехідних етапах державотворення України забезпечити нації внутрішню силу і відпорність ворожим нашестям. Ми ніби заряджаємось, наповнюємося цими геройськими вогнями життя. 

1 2 3 4 5