Витоки глибокої моральності і патріотизму наших героїв сторінка 6

У селі Верхній Лужок, про який, власне, йде і буде йти мова у цій статті, перед Другою світовою війною жив і працював отець УГКЦ Юліан Титомир. Людина особливого психологічного складу. В нього в однаковій мірі була розвинена відданість церкві, яка, очевидно, випливала із глибинних почуттів і знань основ церковного вчення. І в такій же мірі був відданий національній ідеї, державі, спільноті. В кожній із проповідей у церкві чи то при хрестинах дитини, шлюбі, похороні завжди поєднував глибокий зміст служінню Богові з відданістю спільноті села, нації, держави. Його дуже глибокі і обширні духовні знання і такі ж знання з філософії, історії, літератури та глибока обізнаність проявів природи робили його майже довершеною особою. Селяни і інтелігенція у всьому йому безмежно довіряли. Як данина, довіра людей проявилася в тому, що його постійно обирали депутатом сейму, а в сеймі і в будь-якій державній установі завжди відстоював своїх виборців. У цьому завжди поєднувалося слово з діяльністю.
 Поширення соціалістичної ідеології по світі завжди сприймав як початок руйнування життя на землі. Він глибоко розумів і пояснював людям, що ідея спільності майна і праці є опіумом, фарисейською приманкою зла, щоб запанувати над людиною і її працею. Переконував людей, що ідея спільності приведе до втрати у людях ініціативи, нівелює ледара, лінюха, споживача з працьовитою і чесною людиною. А це в свою чергу приведе до постійної ворожнечі між людьми і ненависть, недовіра замінить любов. Всі його знання і вміння у духовній праці були спрямовані проти цього зла. Похід соціалістичних ідей в особі Росії (“Союзу”) на захід сприймав як кару Господню.
   Щоб якось зарадити цьому злу, всіма силами намагався об'єднати народ, підготовити духовно, ідейно до боротьби з більшовизмом, творить в Лужку і в усіх навколишніх селах “Просвіти”, товариства: “Сокіл”, “Луг”, “Січ” та інші . Ним і його послідовниками були підготовлені кількасот патріотів, що влилися пізніше в лави повстанського підпілля. Найактивніші члени “Просвіти” і спортивних товариств були: Юліан Фусяк, Василь Головчак, Василь Дмитришин, Іван Дояк, Олекса Гила та інші. 
Отець Титомир не плекав ніяких політичних ілюзій щодо німців, але в силу необхідності підтримував ідею створення української військової потуги через створення Дивiзії, бо розумів, що в ході війни може настати такий момент, що її можна буде хоч би частково використати для визволення України. Його енергійна запопадлива праця в цьому напрямку дала рясні плоди. У Верхньому Лужку в Дивізію вступило більше сорока юнаків. Серед них були і два його сини, а старший син Олекса Титомир вже у 1931 році був повітовим провідником ОУН на Старосамбірщині. Всі члени родини отця Титомира були дуже свідомо національно і політично виховані. Працювали в “Просвіті”, Рідній школі, спортивних товариствах і інші.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12