Вiчна Слава Героям УПА сторінка 31

Одним словом, гордиться своїми заслугами. Товариш, “пані”, депутат Верховної ради Богословська перед телевізійною камерою, де в радості рот від вуха до вуха розтягнений, заявляє принаймні на всю Україну: “А я в етом била очень харошая!”А там йшлося про найвищої марки еротизм. Ось вона, наша “еліта, наш “золотий фонд”. Це вони, богословські, германи, станіки, сухі, кожем'якіни, литвини всіх рангів і якостей крадії мільйонів постійно називають наших, чистих, як сльоза патріотів-повстанців бандитами. Така вона, дійсність. Вони одне, найсуттєвіше, забувають, що за це треба буде відповідати перед Богом! Його не об'їхати й не обійти.

 

Персоналії роду Пукачів.

 

     Приступаючи до написання цієї статті, я усвідомив, що треба переглянути Біблію, щоб визначити корінні, віхові засади формування й життя людини. Отже, в біблійному вченні, в статтях, у трактатах найвидатніших діячів церкви вказано, що найосновнішою ознакою людського роду є сугубо індивідуальність людини. Серед мільярдів людей, що жили, живуть і будуть жити на Землі, не було й не буде хоча б одного-двох випадків абсолютно подібних між собою особин. Тотожності між живими організмами не існує як в рослинному, так і тваринному світі. Деколи здається, що подібність між окремими особинами є велика, особливо в людей одного роду-крові. Навіть подібність голосу, очей, хід, окремі рухи рук та тулуба. Особливо в близнят, але вони є настільки мінімальними, що радикально не впливають на функції різних органів біологічно, фізіологічно, психологічно, морально. А в родах є властивості всіх особин до загальних тенденцій роду: цілеспрямованість, працьовитість, наполегливість та ін. Я мав потребу й нагоду достатньо глибоко вивчити родину Степана Пукача з села Смеречина за спогадами родичів, сусідів й навіть чужих людей. Ця родина створила через кілька поколінь своєрідний архітип людини-бойка з особливим шармом, моральністю, передаючи підсвідомо з покоління в покоління своєрідну ментальність. Навіть серед родини ці властивості були скритими, раритетними.

      Почну з патріарха роду Степана Пукача. Ще молодим юнаком глибоко усвідомив, що мусить відповідати за цілий рід. Родина була достатньо велика: три брати, чотири сестри, а землі було мало. Як, чим звінувати молодших братів і сестер? Приймає тверде рішення їхати в Америку, а тепер кажуть у США, на заробітки. В скорому часі там знайомиться з дівчиною з сусіднього села Росохи. Це було в 1895 році. Через два чи три роки справили заручини, син цього не пам’ятає. Не пам’ятає також, коли одружилися. На весілля для молодої молодий купив декілька пам’ятних речей, які збереглися до сьогоднішнього дня. Багато разів енкаведисти перетрусили всю хату, а потім спалили.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69