Мiсце рецесiй в економiцi США

       В останні місяці опубліковано багато прогнозів про те, що економіка США вступає у фазу рецесії. За останню чверть століття рецесії в США виникали регулярно, вони починалися кожні кілька років. Однак останні чотири рецесії були рекордно короткими. Американці говорять: "Коли мій сусід втратив роботу - це рецесія. Коли я втратив роботу - це вже економічна криза".

       Найбільш популярним визначенням рецесії вважається ситуація, коли протягом двох кварталів підряд впродовж року іде процес, який називається "негативним ростом", тобто, фіксується зменшення розмірів валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Професійне визначення рецесії спирається на наступні фактори: значне скорочення продуктивності, прибутків, торговельної активності й рівня зайнятості, що продовжується протягом 6-12 місяців і має наслідки для більшості секторів економіки.

       У США звичайно про настання рецесії повідомляє Національне Бюро Економічних Досліджень (Natіonal Bureau of Economіc Research), яке було створене в 1920 році і знаходиться в місті Кембридж (штат Массачусетс). Це недержавна, некомерційна організація, дослідження якої контролюється приблизно 600-ма провідними професорами - економістами, які працюють в американських університетах. Для того, щоб прийти до висновку, що рецесія почалася або закінчилася, Національному Бюро Економічних Досліджень потрібно обробити величезну кількість інформації. Ця інформація аналізується щомісяця. Тому, як правило, про настання або закінчення рецесії офіційно оголошується через кілька місяців після того, як вона почалася/закінчилася фактично. Остання з рецесій тривала з березня до листопада 2001 року. Однак про початок рецесії Бюро заявило в листопаді, а про її закінчення - лише в липні 2003 року. Отже, якщо рецесія в США почалася в січні 2008 року, про це буде офіційно оголошено не раніше літа.

       При цьому, дані, на які спирається Бюро, часто є досить суперечливими. Більшість аналітиків вважають, що в період з березня по листопад 2001 року, економіка США поступово прогресувала, що й призвело до закінчення рецесії. Однак, за оцінками урядового Бюро Економічного Аналізу, ситуація виглядає трохи інакше: економіка буксувала в першому кварталі 2000р., першому та третьому кварталах 2001р.. Однак вона демонструвала зростання у четвертому кварталі 2000 р. року й другому кварталі 2001 р.. Тобто, і в 2000 і в 2001 рр. економіка США розвивалася хвилеподібно. І якщо, в цьому випадку, використовувати класичне визначення рецесії ("негативний ріст" протягом двох кварталів підряд), те воно не спрацьовує.

       У базі даних Національного Бюро Економічних Досліджень налічується 33 рецесії в економіці США (починаючи з 1854 року). Починаючи з 1945 року, середня рецесія в США триває 11 місяців. Від десятиліття до десятиліття тривалість рецесій стає меншою, тому що економісти знаходять все більше інструментів для боротьби з ними. До Другої Світової війни середня рецесія тривала 24 місяця. Найбільш тривалою рецесією післявоєнного періоду була рецесія 1982-х років - 16 місяців.

       В одних випадках, рецесії супроводжувалися панікою на біржах, в інших – їхньою відсутністю. В 19-му на початку 20-го століть рецесії в США були фактично "календарним" явищем - вони починалися винятково у квітні-травні або у вересні-жовтні, що іноді прийнято пояснювати сільськогосподарськими причинами (розмірами врожаю, доступністю кредитів, товарів, палива, фуражу й т.п. для фермерів та ін.). З 1920-х років важливу роль для економіки США стала відігравати ситуація на зовнішніх ринках, з кінця 1940-х років - ситуація на фронтах Холодної війни, з 1970-х - рівень цін на нафту, а з 1990-х - загальний рівень світової стабільності.

       Ми приводимо перелік рецесій в економіці США за останні 100 років:

  1 2 3