Резолюція ПАРЄ про злочини комунізму сторінка 8

 

51. Асамблея повинна рекомендувати Комітету міністрів заснувати комітет, який би виконав усебічне розслідування щодо комуністичних злочинів у державах-членах Ради Європи. У той же самий час, від держав - членів, що поки цього не зробили, варто неодмінно зажадати заснувати такі комітети на національному рівні. Як очікується, ці комітети будуть тісно співробітничати з комітетом Ради Європи.

52. Остаточною метою роботи Ради Європи і національних комітетів було б установлення фактів і внесення пропозицій щодо конкретних мір, націлених на забезпечення швидкого правосуддя і компенсації, і тому, щоб віддати данину пам'яті жертв.

53. Необхідною умовою успіху роботи комітетів є доступ до архівів, особливо в Росії. Тому відповідає законодавство в зацікавлених країнах і особливо в Росії повинне узгоджуватися з Рекомендацією №13 Комітету Міністрів (2000) європейської політики у відношенні доступу до архівів;

54. І нарешті, але не в останню чергу, Комітет Міністрів повинен ініціювати кампанію розуміння злочинів комунізму в Раді Європи. Вона включила би перегляд шкільних підручників. Варто призвати держави - членів Ради Європи зробити це на національному рівні.

 

Прес-служба ВО "Свобода".

 

1 2 3 4 5 6 7 8