Пізнаймо себе сторінка 15

   Є щось на світі трагічніше, страшніше, що б перевищувало російську жорстокість і підступність в часи політики воєнного комунізму, колективізації, індустріалізації, війни 1939-1945 років, післявоєнного відбудовного періоду, розправи із революціонерами-повстанцями ОУН-УПА, депортаціями? Це майже безперервна смуга кривавих вихорів сатаністів Леніна-Сталіна в ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ і інших репресивно-каральних органах Росії. На Україну большевики завжди підбирали найбільш жорстоких іноземців: Роковський, П'ятаков, Бубнов, Квірінг, Косіор, Менжинський, Уншліхт, Рудзушак, Ейхе, Берзінь та тисячі інших.
   Віками насилуючи нас фізично, породили або, вірніше, поселили в нас страх через болі, а духовно через літературу, пісні, музику, вистави, кіно і багато іншого, бо годі все і перерахувати, запанували в нашій душі, дусі і розумі. Викликають через вище згадані середники в нашому серці позитивні емоції в тій кількості і в тому порядку, в якому їм потрібно, які в нашому тілі залишаються і діють так, як їм потрібно. Так поступово нам починає подобатися російська пісня, музика, література і навіть мова мата. Чужий дух в нас сприймає своє, а для нас воно чуже. З часом внутрішня боротьба припиняється і починається схвалення всього чужого, появляється в нашої молоді зневага, непошана, а то й ворожість до всього свого, а в результаті маємо самозреченців. Як би то хоч прихилялися до чогось доброго, світлого, то й біль для нас був би меншим. Навіть деякі наші наукові світила, патріотично налаштовані, ремствують, що наша мова бідна, особливо технічна, наукова та інше. Тут є достатньо правди, але й пояснення цьому є - ми довго були рабами. Але як пояснити, що в російській мові технічній, науковій, медичній, біологічній і в інших галузях дуже рідко вживаються російські слова, а то все іншомовні?
   Ми як нація повинні повернути з Росії і Польщі перш за все нашу культурну матеріальну спадщину: кам'яні баби, зброю, знаряддя праці, глечики, чаші, діадеми, зрештою, всі прикраси із царських могил, козачих могил. Все, що залишилося від трипільців, кімерійців, скіфів, антів, бо все це належить нам не тільки по праву, а є самою суттю нас. Ми, що виросли з них, з їхніх традицій і увібрали в себе їх, і є частиною їх, а вони нас. Ми повинні не допустити, щоб вони залишилися "мертвими душами" в середині живого організму нації, нас. В ідеології українських націоналістів закладена одна з найважливіших засад незнищимості нашого народу - традинаціоналізм. Саме цей традинаціоналізм оживить наші душі і наповнить нас животворним духом при умові, якщо ми поступово виженемо із нашої душі, духа і розуму азіатщину, монголізм, що становить основу психологічного і розумового життя росіянина.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21