Життя та діяльність Петра Могили

Сторінка 1

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I Становище Православної церкви на початку XVII століття

1.1 Утиски православних в Речі Посполитій

1.2 Берестейська Унія

1.3 Відновлення ієрархії

Розділ II Життя та діяльність Петра Могили

2.1 Становлення Петра Могили

2.2 На шляху до митрополичої кафедри

2.3 Спадщина митрополита

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Постать митрополита Петра Могили - є однією з найвизначніших в історії України. Життя та діяльність Петра Могили мали великий вплив на розвиток українського та світового православ’я в 17 столітті. Саме діяльність Петра Могили була покладена в основу даної курсової роботи.

Актуальністьданої теми полягає в непростому становищі православної церкви в Речі Посполитій, що призвело до її занепаду та розділення; прихід на митрополичу кафедру Петра Могили та його реформаторські дії. В темі є присутнє неоднозначне трактування подій польськими, молдавськими, російськими, та іншими істориками. Деякі факти немає можливості перевірити.

Предметом дослідження є причини, що привели на митрополичу кафедру Петра Могилу.

Об'єктом дослідження виступає Петро Могила, його життя та його діяльність.

Метою курсової роботи є дослідження духовної та політичної діяльності Петра Могили впродовж його життя.

Основне завданняданої роботи полягає в тому , що на основі вивченої літератури потрібно висвітлити:

- утиски православних в Речі Посполитій;

- суспільно-політичне підґрунтя Берестейської унії;

- становлення переконань Петра Могили;

- діяльність митрополита Петра Могили;

- спадщина митрополита.

Хронологічні рамки охоплюють період з 1586 по 1647 роки.

Джерельну базу курсової роботи склали праці польських, українських, російських, молдавських та європейських істориків,різні хрестоматійні видання.

В опрацьованих історичних працях знаходимо деякі відмінності щодо певних подій. Зокрема, неможливо точно встановити деякі біографічні дані з життя Петра Могили. Потрібно також показати всю складність ситуації , що склалася в українській церкві.

Значна увага приділена і внутрішній та зовнішній політиці митрополита Могили. Є також значна кількість матеріалів по Берестейській унії.

Життя та діяльність Петра Могили допомогли охарактеризувати праці таких істориків: Наталії Полонської-Василенко; М.І.Костомарова…

Структура роботи.Дана курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і має обсяг 25 сторінок.

Розділ I. Становище Православної церкви на Україні на початку XVII століття

1.1 Утиски православних в Речі Посполитій

Наприкінці XVI століття - на початку XVII століття українські землі перебували під владою Речі Посполитої. Будучи католицькою державою, Річ Посполита не виявляла ніякої толерантності щодо інших релігій. Особливо нетерпимо ставилися до православних ,тобто християн , що сповідували східний обряд. Особливо боровся з православними орден єзуїтів. Діставши неабиякий досвід у боротьбі з різними реформаційними рухами, вірні послідовники Ігнатія Лойоли всі свої сили, всю свою ненависть спрямували на боротьбу з схизматиками-православними. У цій боротьбі єзуїтам допомагали польська шляхта та король Речі Посполитої [12,c. 17].

Основою політики Речі Посполитої була теорія, згідно з якою у внутрішньому житті держава повинна була бути невіддільною від католицької церкви . Польща мала стати тим муром, що відділяв би християнський світ від інших народів. Тому поляки як могли латинізовували і в той же час денаціоналізовували Україну. Становище православних рік за роком погіршувалося. Всіх, хто сповідував східний обряд, обмежували в елементарних правах. Православним заборонялося займати вищі державні посади, православним єпископам було заборонено брати участь у засіданнях Сенату поруч з католицькими єпископами, міщанам та духовенству заборонялося проводити хресні ходи та похоронні процесії ,міщани не могли брати участь в управлінні містами. Всіх, хто сповідував православ’я, змушували платити великі податки.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10