Життя і діяльність Михайла Грушевського – яскравий приклад служіння своєму народові

Сторінка 1

Яскравий і бурхливий життєвий шлях пройшов Михайло Грушевський, в складну історичну добу кінець 19 - початок 20 століття.

Народився Михайло Гру шевський 29 вересня 1966р. в місті Хол мі, в родині педагога-славіста, що походила із старого духовного роду на Київщині. Через три роки батько переселився на Кавказ, жив у Ставрополі, то у Владикавказі, де займався організацією шкільництва.

Великий вплив на формування свідомості малого Михайла мав його батько. Він часто розповідав дітям про Україну, про українські звичаї, учив їх українських пісень, приказок, розказував їм українські казки. Малий Михайло, хоч і не бачив рідної землі, вже з дитинства вчився її любити і шанувати. Під час літних канікул родина Грушевських виїздила на Україну провідуючи родину. Ці подорожі батько використовував на те, щоб у синові укріпити і поглибити любов до рідного краю, до його природи, до народних звичаїв, до української мови» пісні, й поезії. Отак Михайло не тільки не відчу­жився від України, а дуже рано цілим серцем і душею приляг до свого народу. Цю палку любов до України і її народу він пронесе через усе своє життя.

Потім Грушевський навчався у гімназії, яку закінчив у 1886 році в місці Тіфлісі на Закавказзі. Належав він до найкращих учнів і свогокласу і цілої гімназії. Дуже багато читав і, як сам каже, "плавав у книжковому морі та впивався ним". Особливо цікавився історичними творами Миколи Костомарова, "Записки о Южной Руси" П.Куліша, збірники пісень М.Максимовича й А.Метлинського, "Історію Січі" Скальского, "Історію слов'янських літератур" О.Пипіна, "Нариси з історії українського письменства" Петрова, мав звідкіля поширити своє знання про рідний край, про його минуле та культуру. Особливу радість справив йому батько тим, що почав передплачувати для нього "Київську Старину", науковий журнал, присвячений історії й літературі України.

Із захопленням читав Грушевський історію відродження слов'янських народів і при тому роздумував над долею України. Важкі часи переживав наш народ у 80-90 роках XIXстоліття. На Наддніпрянщині скував був йому уста ганебний царський (Валуєвський) указ із 1878 року. Українську мову вигнали з церкви, зі школи,з громадських установ. Царська цензура не допускала ніякої української книжки. На Кавказі національне питання було тоді дуже напружене. Росія недавно підкорила собі кавказькі народи, що все бунтувались і чекали годину свого визволення з царського ярма. Серед такого оточення ще більше загострювалися національні почуття розмріяного хлопця. Йому тоді "мета зміст і щастя уявлялись в тім, щоб послужити національному українському відродженню", як він сам пізні оте писав у своїх спогадах.

Скінчивши гімназію, Михайло вступив до університету святого Володимира в Києві на історико-філософський факультет. Київський університет був саме тоді в занепаді. Російська влада провела рефор­му університетів, але так, щобне допустити до молоді ніякої вільної думки. Молодий Грушевський, що здавна бажав попасти до Києва і сподівався знайти тут огнище української наукової й письменницької праці, з приходом до Києва був прикро розчарований. Він постановив собі іти проти всіх заборон і обмежень українського слова й життя - не шукати відзнак у росіян, а працювати для України.

Грушевський працював в університеті під керівництвом визначно­го українського історика Володимира Антоновича, завдяки професо­рові написав перші праці з історії України. В 1887 році написав він працю про українські замки в ХVІстолітті. 1890 року велику книгу «Історія Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV віку» - і за неї дістав золоту медаль та стипендію для дальших історичних дослі­дів. Потім працював в архівах Москви і Варшави, а в 1893 році закін­чив працю з історії барського староства (на Поділлі), за яку здобув інші ніяковий ступінь магістра історії. За. кілька років із молодого, хоч дуже освіченого студента, Грушевський зробився визначним ученим -істориком.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9