До питання про становлення господарств фермерського типу в Україні у другій половині XVII – першій половині XVIII ст.

Сторінка 1

Виникнення господарств фермерського типу дослідники пов’язують з козацьким землеволодінням. Директор інституту історії України НАН В.А. Смолій та професор В.С. Степанков зазначають, що козацтво „освоюючи землі південного регіону, перетворювалося в типових фермерів, тобто ставало носієм буржуазних відносин”. Таку ж саму думку відстоювала і кандидат історичних наук О.М. Апанович. Вона зазначала, що „на Запорізькій Січі, де ніколи не було кріпацтва, уперше в Європі склалася прогресивна форма багатогалузевого господарства фермерського типу”.

Найбільш ранньою формою землеволодіння вважається займанщина. Окрім індивідуального володіння землею існувала займанщина громадського характеру, де виділялися окремі сільськогосподарські угіддя для спільного володіння. Користування громадськими землями було умовним не лише в перші роки освоєння вільних площ, але й упродовж наступних періодів. Рум’янцевський опис Малоросії (друга половина XVIII ст.) відмічає, що на громадських козацьких землях кожен міг орати, випасати худобу, рубати ліс де хотів і скільки хотів. Таке явище спостерігалося, зокрема, біля містечка Піщане. Козаки і посполиті (селяни – О.С.) названого населеного пункту відмічали, що відколи вони себе пам’ятають, косять і оруть на вільних землях „безпрепятственно и безобидно один перед другим по переменным местам”. Поблизу містечка Голтва жителі „где кто схочет, там и пашет и сено косит”.

З часом заїмкові землі розмежовувалися. Козаки села Покошиці поля „обмежовували або оборували, або обносили копицями, окопували ровами; на заїмках будували будівлі, заводили гаї й сади, заселяли слободи, хутори, деревні на своє ймення й на свою користь”.

Перші козацькі хутори-зимівники ще не були справжніми фермами. Хутори організовували козаки, котрі йшли у степ на промисли (рибалити чи полювати) і залишалися там на зимування разом з кіньми та здобиччю, яку зберігали або переробляли. З роками здобичництво починає відходити на другий план, даючи дорогу землеробству і тваринництву. Деякі господарства уже у другій половині XVII ст. мали товарний характер. Господарська діяльність козака Т. Волевича не вкладалася у рамки сімейної споживчої норми. Про це свідчать дані розподілу господарства. Своїй дружині Марії та сину Івану заповів двір з усіма господарськими будівлями, орне поле, сіножаті, пасіку, 30 діжок меду, два табуни коней з двома жеребцями, 6 казанів та 1000 кіп грошей. Сину Антону заповів пів хутора з худобою і вівцями, пасіку з 120 бджолиними сім’ями, 10 діжок меду, орне поле, сіножаті, ліс з підліском, табун коней із жеребцем, 500 кіп грошей. Сину Андрію заповідав півхутора з худобою і вівцями, орне поле, сіножаті, пасіку, 10 діжок меду, табун коней із жеребцем, 8 байраків, 500 кіп грошей. Для виконання сільськогосподарських робіт та утримання названої вище кількості тварин потрібно було чимало робочих рук. Одна сім’я справитися з таким господарством не могла. Безумовно, в господарстві велику роль відігравала наймана робоча сила.

Спожити членами сім’ї все те, про що уже говорилося, було неможливо. Немає сумніву, що багатогалузеве господарство козака Т. Волевича розвивалося з орієнтацією на ринок. В цьому переконують і борги, які не встигли сплатити хазяїну козаки: К. Кривець – 100 кіп грошей, І. Соленик – 132 копи, Я. Довгополий – 500, Ж. Білий – 35, П. Кирилова – 17, П. Снітка – 12, Я. Чернишенко – 30, І. Момот – 40, С. Турчинець – 50; Х. Гущенко – 40 золотих. Борги мали і міщани. Всього біля 60 коп грошей.

Хутірське козацьке господарство невпинно зміцнювалося. В одному випадку хутір являв собою велике спеціалізоване господарство, де вирощувалися зернові культури, або відгодовувалися вівці та худоба, в іншому – багатогалузеве, що включало рослинництво, скотарство, бджільництво, рибальство, різні промисли по переробці сільськогосподарської продукції. В господарстві козака І. Шмергуна із Шкуринського куреня (1773р.) налічувалося 20 коней, 40 голів великої рогатої худоби, 700 овець, біля 500 кіп збіжжя, 200 копиць сіна. Зернових висівали стільки, щоб зібраного збіжжя „не только самим хлебопахатарям достаточно было, но еще чтоб могли в продажу завести довольное число”. Окрім зерна на торги і ярмарки доставлялась худоба, шкіра, мед, вовна та інша продукція.

Сторінки: 1 2 3