Апологія міфологізації національної історії

Сторінка 1

Визначення «проблемного поля»

Результатом змін, які відбулися після дефрагментації геополітичної конфігурації колишнього Радянського Союзу, включно із південним тереном «шостої частини суші», стала ескалація напруги між його суб'єктами — колись «братськими» республіками Кавказу і республіками «сонячної Середньої Азії». Розпад СРСР спричинив відкриті військові конфлікти між державотворчими суб'єктами — Азербайджан, Вірменія і внутрідержавними (Грузія — Абхазія, Грузія — Південна Осетія) суб'єктами і виникнення нової форми державних утворень з дивними самовизначеннями на кшталт «керовані демократії» і освіченою (на власний розсуд посткомуністичних вождів) монархією.

Зазначимо, що аналіз причин і наслідків протистоянь між суб'єктами регіону, виходить за формат цієї статті. Тема її значно скромніша: показати безвихідь ситуації, неможливість просування кожній країні регіону в напрямі інтеграції в цивілізоване співтовариство поодинці, оскільки внутрішня стабільність в цих країнах безпосередньо залежить від стабільності зовнішньої. Точно, як і навпаки.

Втім, безумовним постає й інше: кожного, хто претендує висловити остаточну думку при аналізі ситуації в регіоні, можна застерегти від категоричності. Процес зміни соціально-політичної парадигми тут, як і на всьому пострадянському просторі, поки що перебуває в стані зародження і внаслідок цього має слабо структуровані, різношвидкісні і різнохарактерні ознаки і властивості, а тому оцінки, що претендують на смислову завершеність, не можуть бути істинними.

Початковою умовою необхідно визнати, що всі ми — дослідники свого сьогодення, які здійснюють пошук власної ідентичності і алгоритму соціально-історичного та екзистенційного розвитку, перебуваємо у стані, який Г. Гессе визначив як «паломництво в країну Сходу». Проте — із деякими семантичними абераціями (на відміну від «паломників») — дослідники мають можливість включати в арсенал свого пошукового інструментарію будь-які дефініції, крім номінальних, оскільки в ученого (згідно із законом «відсторонення») є безперечна перевага перед «рядовими паломниками» — перебуваючи всередині процесу, вивчати його (і себе також) зі сторони, використовуючи оптику і лексико-семіотичний арсенал історико-культурних знань.

Виявлення внутрішньої структури і основних параметрів, що визначають статус національно-державної освіти, — домінуюча мотивація сучасних соціально-політичних установок і прагнень.

Історична еволюція дискурсу традиційної культури — легітимізація новітньої міфології

Вичерпання структуротворчих ресурсів і самої ідеї комунно-більшовизму спричинили деякі зміни, які, за відсутності більш відповідних і автентичних визначень, почали називати початком лібералізації і демократизації. Хоча, за своєю внутрішньою суттю, вони такими не були, а, ймовірніше, імітували нормативне розуміння названих символів і метафізичних цінностей, що містять, інший, частіше протилежний зміст.

У будь-якому разі, процес національного відродження, про яке так багато говорили в середині 70–80-х років минулого століття, визначив очікуваний прорив саме у напрямі ідеологічної і політичної реабілітації націоналізму — як каталізатора і «локомотива» процесу, що створює умови для побудови національно-державного суверенітету. Отрута «цього солодкого слова свобода», «замішана» на націоналістичних ідеологемах, немов сильний наркотик, п'янила уяву активної (політично стурбованої) частини суспільства, відводячи раціональне і зважене сприйняття «стріли часу» — історії в її реальному еволюційно-історичному розгортанні, в довільному, залежному від прагнення громадської думки, напрямі. Не піклуючись при цьому про наукову «чистоту методу». Відповідно до нових завдань, національну історію як імперативну підставу національної самоідентифікації національні історики почали інтерпретувати згідно із завданнями «ясного, як сонце, повідомлення» (Фіхте) про побудову нового історичного простору, в якому основне місце посідає етнічна історія країни. Як приклад, можна навести епізод з роману узбецько-англійського письменника Х. Ісмаїлова «Залізниця», в якому люди похилого віку формують карту світу, беручи за вихідний пункт свій рідний кишлак.

Сторінки: 1 2 3 4 5