Розбудова України після Помаранчевої революції

Сторінка 1

Нині, коли минуло два роки після Помаранчевої революції та Майдану, вже можна говорити не лише про дослідження певних характеристик цих явищ [3; 6; 7; 9; 10; 12; 14; 18; 21], а й про спроби системного вивчення цих феноменів у соціологічному [4; 17; 20; 22; 23; 30], психокультурному [1; 2], психополітичному [5; 11] напрямах. До цих праць долучаємо і нашу соціально-психологічну студію феномену Майдану [28; 29].

Соціологічний аналіз був акцентований на з'ясуванні змісту й характеру подій Помаранчевої революції, вивченні суспільних настроїв і поведінки людей на основі динаміки змін соціально-політичних, економічних, соціокультурних відносин у сучасному українському суспільстві. Виявилось, що значна частина громадян, які вважали себе такими, що «виграли» відразу після перемоги Помаранчевої революції, нині глибоко розчарувалися, їхні завищені очікування стали крахом надій. Супротивники «помаранчевих» не мали особливих надій на поліпшення свого життя, тому нічого не втратили і їхні оцінки соціальної, політичної і економічної ситуації не погіршились.

Основною причиною такої ситуації здебільшого вважають розкол у «помаранчевій команді», корупційні скандали, економічний спад і багато непродуманих рішень. Більш глибинна причина [4] полягає в тому, що суспільство не було інституційно (додамо і психологічно) готове до підтвердження своїх завищених очікувань. Не враховувалися «хвороби», що були нагромаджені упродовж попередньої історії периферійного життя в межах Російської і Австро-Угорської імперій, доби радянської влади і років кризового незалежного існування. Люди, які підтримали Помаранчеву революцію, наївно сподівалися, що після приходу до влади нової політичної сили в найкоротший час вдасться позбавитися «хвороб», що нагромаджувалися століттями.

Громадська мобілізація, яка забезпечила перемогу Помаранчевої революції, актуалізувала базові морально-етичні характеристики соціального і духовного капіталу населення України, який позначив лише перший, протест-ний етап формування нових форм громадянської активності [22]. Загалом стало зрозуміло, що саме внутрішні багатовікові глибинні трансформації українського суспільства підготували культурний і суспільний ґрунт для цієї несподіваної революції, яка сформувала новий соціальний досвід і залишила пам'ять успішної політичної мобілізації широких верств українського населення. Ці події стали виразною маніфестацією глибинного суспільно-політичного і культурного зрушення всього величезного посткомуністичного євразійського материка. На українських політиків і суспільство чатують складні завдання із консолідації і формування нових смислів не тільки для поки що позиційно роз'єднаної «помаранчево-блакитної» української нації, а й усього посткомуністичного і загальноєвропейського соціокультурного простору. Виникає нагальна необхідність формування нових психодуховних механізмів розвитку суспільства і відповідних форматів внутрішньої і зовнішньої політики.

У психокультурному аналізі дослідники зазначають, що після здобуття незалежності у розвитку українського суспільства спочатку домінувала ліберальна тенденція, яка надихала політиків на реформування центральних органів державної влади й державно-владних відносин, спричинила перше суттєве загострення системної суспільної кризи в Україні [1]. Потім, у період «кучмізму», домінувала авторитарна тенденція, що виглядала як своєрідна апробація життєздатності політичних нововведень, пов'язаних із затвердженням нової Конституції. Сучасний «постпомаранчевий» етап розвитку певною мірою повторює в межах нового соціально-політичного циклу ліберальний реформаторський період і водночас набуває якісно інших — «людських» (психологічних) ознак, коли «нова психосоціальна культура українського суспільства, яка постає і закріплює себе в політичній культурі «помаранчевої революції», перетворюється на джерело (і водночас на запобіжник незворотності) подальших суспільних реформ» [1].

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7