Проблема самосвідомості в лімінальному стані

Сторінка 1

Серед характерних особливостей сучасного стану психологічної науки — поява підвищеного інтересу до вивчення свідомості як психічного феномену. «Свідомість — це один із найскладніших і водночас загадкових проявів діяльності мозку» [5, с 200]. Відбуваються істотні зрушення і у вивченні власне внутрішнього світу людини. До них належить радикалізація поглядів дослідників, зокрема щодо проблеми формування національної свідомості та самосвідомості, що є однією з найважливіших і водночас вельми складних на сучасному етапі розвитку українського суспільства, у процесі громадянського становлення особистості. Основними чинниками, які сприяють цьому процесові, є усвідомлювані типові психологічні риси, особливості тієї національної спільноти, з якою людина себе ідентифікує, усвідомлює історичне минуле, сучасне та майбутнє нації.

Саме в межах концепції культурної спадщини відбувається формування громадянської свідомості та самосвідомості особистості. Адже національна свідомість та самосвідомість особистості — вагомий чинник державотворчого процесу, тому розуміння її станів у історичній ретроспективі дасть змогу істотно підвищувати ефективність прогнозування розвитку держави, суспільства загалом. Утворення незалежності України сприяло об'єктивному висвітленню історико-психологічних подій, а також дало можливість по-новому переосмислити історичні реалії на архівних матеріалах, оскільки велика кількість людей стає жертвами різноманітних природних, техногенних або соціальних бід і катастроф. Проблема збереження здоров'я осіб, які відчули вплив факторів екстремальних ситуацій, за останній час привернула увагу великої кількості дослідників. «Серед екстремальних ситуацій особливе місце займають соціальні катастрофи, як результат суспільно-політичної діяльності груп осіб або державної влади, які зумовили зниження соціально-політичної стабільності в суспільстві або економічного благополуччя населення, а в крайніх випадках призвели до масової загибелі людей» [4, с. 461]. Таке і схоже, безсумнівно, ставить під загрозу безпеку самої нації, держави. Проблемами внутрішнього стану особистості в екстремальних ситуаціях займалися передусім на основі військових локальних конфліктів, а іншим аспектам не приділялося належної уваги.

Мета нашого дослідження — психологічно осмислити і з'ясувати суть масових психопотрясінь, зміни станів свідомості у лімінальному стані (на матеріалах самозвітів жертв голодомору).

Питання свідомості і самосвідомості перебувало в центрі уваги значної кількості українських учених (О. Г. Асмолов, М. Й. Боришевський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, В. О. Татенко, П. Р. Чама-та); зв'язок свідомості і динаміки психічних процесів досліджували (О. М. Леонтьєв, О. Р. Лурія, С. Л. Рубінштейн); змінені стани свідомості (Б. Г. Ананьєв, В. Н. Мясіщев); психічні стани та реакції людини, що спостерігаються в екстремальних та субекстремальних ситуаціях (Ю. О. Олександровський, С. О. Чабан, С. І. Яковенко).

Переживання людьми різних екстремальних подій, як-от природні або техногенні катастрофи, локальні воєнні конфлікти, терористичні акти, інші злочини проти особистості мають виражений негативний вплив на психіку постраждалих. Але тривалий час, внаслідок політичної блокади, психологічна наука не звертала уваги на одну з найтрагічніших сторінок історії українського народу — голодомор 1932–33 років в Україні. Саме на підставі аналізу матеріалів самозвітів жертв голодомору можливе його психологічне осмислення.

За різними підрахунками вчених, було знищено велику кількість українців. Масштаби втрат дають підстави класифікувати це явище як національну катастрофу. «Частина із запрошених до комісії експертів дали свої цифри жертв голодомору: Мейс — 7 млн, Конквест — 6 млн, Косинський — 4,5 млн, Маскудов — 4,4 млн» [3, с. 27].

Проблеми самосвідомості в лімінальному стані на матеріалах самозвітів жертв голодомору не вивчалися. «Лімінальний (від лат. limen — межа) означає того, хто знаходиться в перехідній фазі» [2, с. 11]. Людина, яка перебуває в лімінальній фазі, не має рис як минулого, так і майбутнього. Вона на межі виживання, власне самого існування. Трагедія українського народу полягає, на нашу думку, в незнанні історико-психологічних реалій і не використанні їх у сучасному житті. Адже історія повторюється. Спотворення історичних подій, інформаційна заблокованість частини історії, призвели до притлумлення свідомості народу. У такому стані вона перебуває й у сучасних умовах. Це потурає проведенню відповідних політичних рішень. Проведемо побіжний психологічний аналіз стану проблематики голодомору.

Сторінки: 1 2 3 4