Національно-культурницька діяльність українського козацтва

Сторінка 1

План

1. Коли і як виникло козацтво.

2. Запорізька Січ – центральне явище в історії України.

3. Внесок козацтва в культурний розвиток України.

4. Висновок: Історичне значення української козацької культури.

З давніх-давен людям відомо: «дерево життя» - це гілочка, - на якій ростуть три листочки. Перший листочок – символ минулого часу, другий – сучасного, а третій майбутнього. Тому люди ще в сиву давнину знали про нерозривний взаємозв’язок минулого, сучасного і майбутнього.

Отже, щоб вірно орієнтуватися в життя, щоб бути освіченою людино, треб вивчати минуле свого народу, його історію.

Історія народу, як і життя людини, має героїчні, трагічні, щасливі і нещасливі сторінки. Оскільки в героїчному найбільше проявляється національний характер народу, його душевна краса, його талант, то ці сторінки особливо хвилюють і викликають почуття національної гідності. В історичному минулому українського народу було таке неповторне і легендарне явище як козацтво…

Коли і як виникло козацтво. На жаль. Історичні джерела підвладні руйнівницькій дії невблаганного часу. Безліч їх знищили пожежі й повені, війни, людська недбалість або злочинність. І чим далі в глиб віків намагається проникнути думка історика, тим важче вдається також і козацтва, початки якого губляться в темряві століть… І все-таки науковці спромоглися відтворити, бодай в загальних рисах, зародження й розвиток цього унікального історичного явища. Щоб краще зрозуміти утворення запорізького козацтва та першопочатки його існування, треба визначити характерні риси, на тлі якої розгорталася. Козацька історія…

Блискуча держави Київська Русь припинила своє існування у 40-х рр ХІІІ ст. Це сталося внаслідок монголо-татарської навали. Орда хана Батия завоювала переважну більшість київських князівств, вогняним смерчем пронеслася по квітучих містах і селах, залишаючи по собі гори трупів та згарища. Чимало людей було забрано в неволю, обернено на підданих Золотої Орди. Але героїчний опір наших предків кочівницьким ордам не пішов даремно. Київська Русь прийняла на себе найпотужніший удар монголо-татарських загарбників і врятувала від загибелі європейську цивілізацію.

Героїчні традиції Київської Русі продовжувалися у житті тих князівств, яким вдалося зберегти свою незалежність, і тих, котрі боролися за її відродження. Північно-східна Русь стала територією формування російської народності, західна – білоруської, південно-західна – української. Як відзначали тогочасні історики об’єднувальний етнічний процес в межах майбутньої України почався ще напередодні монгольської навали.

Таким чином головною причиною утворення козацтва є утиски з боку феодалів та Польсько-литовської держави, які змушували до втечі селян і міську бідноту. Іншою причиною була – турецько-татарська агресія, яка являла собою смертельну небезпеку для слов’янських та ряду інших народів.

Що ж власне означає слово «козак». Починаючи з ХVІ ст. історики ведуть гострі суперечки з цього приводу. Потрапити на слов’янський грунт, слово «козак» пустило міцні корені і стало вживатися для означення окремого соціального стану; для означення людей, вільних від кріпацтва, котрі поруч з господарськими заняттями були в постійній готовності для оборони різної землі від іноземних загарбників.

Найчастіше слово означало вільну, незалежну й озброєну людину.

Давно відомо, що козацтву і його авангарду, Запорозькій Січі, належить особливе місце в історії України ХVI-XVIII ст. і в історичній пам’яті українського народу. Воно визначене тим, що в часи пробудження українського народу та виборювання ним свободи й непідлеглості козацтво виступило провідною силою визвольних змагань, навколо якої згуртувалися інші верстви й групи суспільства. Це й зробило козацтво і Запорізьку Січ центральним явищем історії України ХVІ- ХVІІІ ст. тим явищем, яке в наступні періоди владно жило в народній пам’яті і перевертало посилену увагу національної інтелігенції, ставало предметом вивчення і роздумів, рефлексій і художніх відображень. Козацтво не було історичним феноменом, роль і значення якого замикається в національних межах. Ледве не з часу межами України, причому не тільки в сусідніх країнах, але й у більш віддалених, зокрема в західноєвропейських. Цей відгомін зростав у міру того, як українське козацтво розширювало й активізувало свої діяння, перетворюючись у вагову військово-політичну силу на Європейському сході. Голосно заявило воно про себе на європейській сцені наприкінці ХVІ – на почату ХVІІ ст. своєю запеклою боротьбою. Наслідком всього цього була численна література про Україну й про козацтво, що з’явилось в ті часи на Заході, література різноманітна за змістом і жанровими ознаками: маємо тут мемуари й листи, щоденники й описи подорожей, історичні і публіцистичні, а також художні твори які здебільшого ґрунтувались на «літературі факту». ХVІІІ століття розпочалося новим спалахом зацікавленості Україною та запорізьким козацтвом, викликаним діями гетьмана Мазепи й битвою під Полтавою, все це відбилося в значній кількості історичко-літературних пам’яток, що з’явилися в різних країнах Західної Європи.

Сторінки: 1 2 3