МТС Волині у повоєнній відбудові господарства краю (1944-1953 рр.)

Сторінка 1

У повоєнний період піднесення й реформування аграрного сектора було зумовлене зміцненням матеріально-технічної бази сільського господарства, науково-технічним прогресом, інтенсифікацією та інтеграцією виробництва. Індустріалізація дала міцну промислову базу – в країні були створені заводи тракторного та сільського машинобудування. Майже вся сільськогосподарська техніка була зосереджена в МТС, які обслуговували колгоспи.

Початок широкого будівництва МТС був покладений постановою Ради Праці й Оборони від 5 липня 1929 р. „Про організацію машинно-тракторних станцій”. Після приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР у 1939р. значна увага надавалась організації МТС на цій території. 25 березня РНК УРСР і ЦК КП(б)У прийняли постанову „Про організацію машинно-тракторних станцій в західних областях УРСР”. Незважаючи на труднощі, за неповний 1940 р. у Волинській, Дрогобицькій, Львівській, Рівненській, Станіславській та Тернопільській областях почало працювати 174 МТС, які розгорнули діяльність по обслуговуванню 533 колгоспів та одноосібних селянських господарств, що сприяло підвищенню механізації сільськогосподарського виробництва у цих регіонах.

За роки фашистської окупації були зруйновані майже всі МТС, значних збитків зазнала їх ремонтна база, яка напередодні війни була порівняно міцною. На грудень 1944 р. на Волині було відновлено роботу 17 МТС, відремонтовано 28 тракторів, 29 молотарок, 48 косарок, 3 двигуни, 3 автомашини і більше 220 інших сільськогосподарських машин. У лютому 1949 р. в області вже існувало 30 МТС. За відсутності колгоспів головна роль в радянській та організаційно-партійній роботі була відведена МТС. Саме тут зосереджуватися скеровані на роботу в села спеціалісти сільського господарства, серед яких було багато партійців. Характерною особливістю адміністративного вирішення політичних питань в селі стало створення у грудні 1949 р. при МТС західних областей політвідділів, головна мета діяльності яких полягала у покращенні масово-політичної роботи серед селянства.

Одночасно з перебудовою сільського господарства відбувалась і технічна його реконструкція. На зміну примітивному сільськогосподарському інвентареві починає надходити велика кількість тракторів, автомобілів, комбайнів, яка значно перевищила їх довоєнну кількість. На початок 50-х рр. тракторобудівна промисловість СРСР випускала багато нових тракторів досконаліших конструкцій та різного призначення. Випуск тракторів в 1950 р. виріс порівняно з 1940 р. в 3,8 рази. Однак, на формування парку МТС негативно впливала несвоєчасна відправка тракторів і комбайнів а також інших сільськогосподарських знарядь із заводів, що призводило до диспропорції між парком машин та причіпним інвентарем.

Колгоспи західних областей, в тому числі Волині, значно відставали від східних у забезпеченні тракторами й іншою сільськогосподарською технікою. Це пояснюється тим, що у землекористуванні західних областей питома вага орних і городніх земель становила тільки 43,4%, в той час як у східних областях – 66,4%. За чотири роки (з 1946 по 1950) кількість тракторів на Волині зросла на 2026 одиниць, а на 1954 р. складала 3584 трактори. Зрозуміло, що така кількість завезеної техніки поліпшували роботу селян, але технічний стан тракторного парку бажав бути кращим. Так, у 1951 р. отримано нових тракторів – 546, а потребували капремонту – 317 і поточного ремонту – 383. На 1949 р. із 30 МТС області лише 10 станцій мали примітивно обладнані приміщення для зберігання тракторів і в 4 МТС приміщення для зберігання сільськогосподарських машин. Таким чином, із 131 трактора забезпечені приміщеннями були лише 67, решту – зберігались без покрівлі і, безперечно, псувались, що впливало на технічний стан парку і викликало необхідність проведення частого ремонту й заміни окремих деталей. Капітальний ремонт в області проводився лише в одній Рожищенській МТС, яка навіть при максимальному навантаженні не могла забезпечити ремонт тракторного парку області. На 1 січня 1951 р. у 30 МТС Волині функціонувало лише 2 ремонтні майстерні, побудовані за типовими проектами, та 28 інших ремонтних майстерень. Також збудовано 1 агрохімлабораторію, 17 електростанцій, 214 тракторних бригад, 59 з яких виконали виробничі плани.

Сторінки: 1 2