Махновський рух на Лівобережній Україні в добу Української революції 1917-1921рр.

Сторінка 1

В добу Української революції 1917-1921рр. в центрі Україні існував анархістський рух, члени якого – анархісти не визнавали ніякої держави, ніякої влади, ніякої обов’язкової для членів суспільства суспільної організації, також вони не визнавали владу більшості над меншістю.

Будь яка держава не потерпить анархічний варіант розвитку, вона вимушена буде протиставити анархії силу своїх інститутів.

Щоб краще розбиратися в подіях, які відбуваються сьогодні, нам необхідно частіше звертатися до історії, зокрема, до уроків махновського руху.

Історіографія махновського руху на території центральної частини Лівобережної України бере свій початок у 20-ті роки, коли підводилися підсумки революції, був свіжий погляд на ті чи інші події, велися суперечки, опубліковувались спогади як самих лідерів махновського руху, так і учасників, очевидців, а інколи і тих, хто стояв по інший бік барикад. До цього періоду ми можемо віднести праці Н.І.Махна, П.Аршинова, В.Винниченка, В.Руднєва, Ем.Ярославського, М.Герасименка, Г.Зіновієва.

Із сучасників проблемою махновщини займаються такі видатні українські історики як В.Ф.Верстюк, В.М.Волковинський та ін.

В даній публікації нами зроблена спроба проаналізувати діяльність анархістських об’єднань в центрі Лівобережній Україні, розглянути їхню ідеологію і світогляд, цілі і завдання, які стояли перед сторонами. Особливу увагу ми хочемо приділити особі Н.І.Махна в добу Української революції 1917-1921рр. на Лівобережній Україні.

Треба зауважити, що анархістським ідеям характерне таке явище як утопізм. Радянський історик С.М.Канев у монографії «Революція і анархізм» стверджував, що різні революційні проекти, які висувались теоретиками анархізму, «виявлялись ілюзорними, і при зіткненні з реальним життям лопались як мильні бульбашки» [1, с.3].

Деяким анархістським теоріям властиві ірраціональні риси, які призводили до волюнтаризму, який ставив волю особистості вище волі суспільства [1, с.4]. Важливою складовою частиною анархізму є індивідуалізм, його завжди містить у собі будь-який різновид анархізму. Однією з характерних анархістських теорій є еклектизм.

Як же розуміли анархізм повсталі народні маси?

На їхній погляд, анархізм – це, по-перше, вільне життя та незалежність людини; по-друге, вільне, безвладне суспільство, свобода, рівність, солідарність в житті сочленів; по-третє, що являється незмінним в анархізмі – це його природна сутність, котра має відбиття в запереченні будь-яких ланцюгів, будь-якого пригноблення людини. Замість ланцюгів і рабства, які панують над життям людини, анархізм сіє свободу й безмежне право на неї людини [2, с.535].

Ми не можемо розібрати анархістський рух, не торкнувшись діяльності Н.І.Махна та махновщини, які являли собою найвищій прояв анархістської теорії та практики.

Очоливши організацію, яка була створена для боротьби з інтервентами, Махно став набувати популярності не тільки серед селян прилеглих районів, але до його руху приєднались і анархісти, особливо з групи «Набат»: Аршинов, Барон, Волін, Глагзон та інші, котрі намагались не тільки керувати рухом, але й додати йому ідеологічне анархістське обґрунтування.

Виникає питання: чи був Махно, організатор селянсько-повстанського руху в Україні, в період 1918-1921рр., анархістом? На поставлене питання ми не можемо відповісти однозначно. Можливо, він дотримувався політики анархічного комунізму. Відмічено, що вплив на Махна справив відомий анархіст П.Аршинов, з яким Махно перебував в Бутирській в’язні.

Анархісти 1918р. в більшості виражали ідеологію люмпен-пролетаріату, оскільки анархістів-комуністів, які представляли саме цю групу була більшість [7, с.258].

Заперечуючи завойовану Жовтневою революцією диктатуру пролетаріату, анархісти розуміли соціальну революцію як перехід засобів виробництва, земель і фабрик у руки працюючих в дрібнобуржуазно-синдикалістському змісті [7, с.144].

Ем.Ярославський не вважає махновський рух з самого початку його виникнення, в усі його моменти ворожим революції, були короткочасні моменти, коли Махно і махновці допомагали революції. До таких моментів слід віднести боротьбу махновського повстанського загону влітку 1918р. проти військ гетьмана і австро-німецької окупації, а також допомога Махном повсталим робітникам Катеринослава у звільненні міста від білогвардійців в кін. 1918р.

Сторінки: 1 2 3